เกี่ยวกับเรา

SALIL THAILAND

Salil Antiperspirant spray
ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ลดเหงื่อ ระงับกลิ่นกาย (รักแร้ มือ เท้า)

ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มีปัญหาภาวะเหงื่อออกมากหรือกลิ่นตัวแรงโดยเฉพาะ

เราคำนึงถึงปัญหาที่เกิดจากเหงื่อและกลิ่น ที่ส่งผลการดำเนินชีวิต เป็นอย่างมากต่อกลุ่มบุคคลที่ประสบปัญหาอยู่

การดำเนินการของเรา มิได้กำเนินขึ้นเพื่อมุ่งหวังทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว แต่เรายังมีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ทุกคนที่ประสบปัญหาด้านเหงื่อและกลิ่นตัว ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ทำงานทำกิจกรรมต่างๆอย่างมั่นใจ อันส่งผลต่อบุคลิกภาพโดยรวม

วัตถุประสงค์ของเราคือ ช่วยให้ชีวิตของทุกๆคนดีขึ้น มั่นใจในการดำเนินชีวิตมากขึ้น อันส่งผลต่อการเรียน อาชีพ และการใช้ชีวิตประจำวันของเราอีกด้วย มีหลายคนที่ต้องไปเรียนพร้อมความกังวลเรื่องเหงื่อและกลิ่นตัว เด็กวัยรุ่นบางคนไม่อยากทำกิจกรรม หรือ หลีกเลี่ยงกีฬาที่ชื่นชอบ
ผู้ใหญ่อีกหลายคน มีผลต่อหน้าที่การงานเพราะเหงื่อมือ กลิ่นรักแร้ กลิ่นเท้า อย่างคาดไม่ถึง

เป้าหมายของเราจึงมุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น