สเปรย์ระงับเหงื่อ

อลูมิเนียม คลอไรด์ Aluminium Chloride


 สารที่ช่วยลดการหลั่งเหงื่อ (ภาวะหลั่งเหงื่อมาก Hyperhidrosis)

กลไกการทำงานของ อลูมิเนียม คลอไรด์
การทำงานของอลูมิเนียม คลอไรด์ จะไปเคลือบบริเวณผิว ชะลอการหลั่งเหงื่อ ทำให้เหงื่อออกน้อยลง
สารละลายเกลืออลูมิเนียมเป็นสารระงับเหงื่อที่ใช้มากที่สุดในปัจจุบัน สารระงับเหงื่อที่เป็นเครื่องสำอางค์มีส่วนผสมของอลูมิเนียมคลอไรด์บางส่วน ในขณะที่ aluminum chloride hexahydrate เป็นสารระงับเหงื่อที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในปัจจุบัน
อลูมิเนียมคลอไรด์ ในความเข้มข้นที่ 20% สามารถลดและชะลดการหลั่งเหงื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพสุงสุด


 ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แก้ไขปัญหาเหงื่อและกลิ่นกายอันไม่พึงประสงค์ มี 2 รูปแบบตามลักษณะการทำงานคือ

-Antiperspirant คือ ลดการหลั่งเหงื่อโดยเฉพาะตามจุดอับต่างๆ บริเวณรักแร้ ข้อพับ มือและเท้า
-Deodorant คือ ระงับหรือลดกลิ่นอับอันไม่พึงประสงค์ บริเวณ รักแร้ เท้า

“ Antiperspirant “
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะลดและชะลอการหลั่งเหงื่อ โดยมีหน้าที่ไปเคลือบบริเวณผิวชั้นนอกเพื่อให้การหลั่งเหงื่อออกมาน้อยที่สุด
“ deodorant “
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้จะทำงานโดยการลด หรือกำจัดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ แต่จะไม่ลดปริมาณเหงื่อ