ภาวะเหงื่อออกมากผิดปกติ หรือเรียกว่า “ภาวะเหงื่อออกมากหรือภาวะ เหงื่อท่วม (Hyperhidrosis)” ได้แก่ภาวะ ที่ต่อม เหงื่อชนิด Eccrine สร้างเหงื่อมากผิดปกติจนส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำ เช่น การเข้าสังคม มีกลิ่นตัว และ/หรือต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อย

ซึ่งเมื่อมีเหงื่อออกมากผิดปกติเกิดโดยไม่ทราบสาเหตุ เกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ พยากรณ์ไม่ได้ว่าจะเกิดเมื่อใด แต่มักเกิดเฉพาะในช่วงกลางวัน ในช่วงกลางคืนจะปกติ เรียกว่าภาวะหลั่งเหงื่อมาก ปฐมภูมิ (Primary hyperhidrosis หรือ Idiopathic hyperhidrosis หรือ Essential hyperhidrosis)

แต่เมื่อมีเหงื่อออกมากผิดปกติเกิดขึ้นโดยรู้สาเหตุ เรียกว่าภาวะเหงื่อออกมมากทุติยภูมิ (Secondary hyperhidrosis)
เมื่อมีเหงื่อออกมากผิดปกติเป็นเพียงบางแห่งของร่างกาย เช่น รักแร้ ฝ่ามือ และ/หรือฝ่าเท้า ซึ่งมักออกในช่วงกลางวัน เรียกว่าภาวะเหงื่อออกมมาก เฉพาะจุด (Focal hyperhidro sis) และเมื่อออกมากผิดปกติทั่วทั้งตัว เรียกว่าภาวะเหงื่อออกมมาก ซึ่งเหงื่ออาจออกกลางวัน กลางคืน ทั้งกลางวันกลางคืน หรือเป็นเวลาช่วงไหนก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ
ในภาวะ ปกติ สามารถพบช่วงมีเหงื่อออกมากกว่าปกติได้ เช่น ในการออกกำลังกาย อากาศร้อน อากาศอบอ้าว กินอาหารเผ็ดหรืออาหารร้อน ตื่นเต้นเครียด หรือมีไข้

ภาวะเหงื่อออกมมาก เป็น ภาวะ พบได้บ่อย แต่สถิติที่แท้จริงยังไม่ทราบ เพราะมีผู้ป่วยเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มาพบแพทย์ด้วยภาวะ นี้ แต่ประมาณว่า ในประชากรทั้งหมดสามารถพบภาวะ นี้ได้ประมาณ 0.6-1% โดยพบภาวะ นี้ได้ในทุกอายุ ตั้งแต่ เด็กจนถึงผู้สุงอายุ และพบในผู้หญิงได้บ่อยเท่ากับในผู้ชาย

 ภาวะเหงื่อออกมมากเฉพาะจุด พบว่า

-ประมาณ 50% เกิดที่รักแร้ โดยอาจเกิดที่รักแร้จุดเดียว หรือร่วมกับที่ฝ่ามือ และ/หรือฝ่าเท้า

-ประมาณ 29%เกิดที่ฝ่าเท้าที่เดียวและ/หรือร่วมกับจุดอื่นๆ

-และประมาณ 25% เกิดที่ฝ่ามือที่เดียวและ/หรือร่วมกับจุดอื่นๆ

ทั้งนี้ ประมาณ 80% ของเหงื่อออกมากผิดปกติที่ ฝ่ามือ และ/หรือรักแร้ จะพบอาการได้ตั้งแต่เป็นเด็ก โดย 75% เกิดในช่วงวัยรุ่น และมีการศึกษาพบว่า ในคนที่มี ภาวะเหงื่อออกมมาก เฉพาะจุดนี้ ประมาณ 62% มี อาการ มานานแล้ว โดยจำไม่ได้ว่าเริ่มมีอาการ เมื่ออายุเท่าไร ประมาณ 33% มีอาการ เมื่อเริ่มเป็น วัยรุ่น และเพียงประมาณ 5% ที่ อาการ เริ่มเกิดหลังเป็นผู้ใหญ่แล้ว