วิธีการใช้สเปรย์แต่ละส่วน

1.รักแร้

ฉีดพ่นหลังอาบน้ำก่อนนอนและเช็ดให้แห้งสนิทก่อนพ่นทุกครั้ง โดยให้ห่างประมาณ 1 ฝ่ามือ ทิ้งไว้ 6-8 ช.ม แล้วอาบน้ำปกติ ฉีดพ่นติดต่อกัน 3-5วัน หลังจากเหงื่อ และ กลิ่นลดลงถึง 99% ให้ฉีดพ่น สัปดาห์ละ1-2ครั้ง

2.ฝ่ามือ

ฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณฝ่ามือ รอให้แห้งสนิท (หลีกเลี่ยงการหยิบจับ หรือ ล้างมือหลังพ่น) ก่อนนอน ทิ้งไว้ 6-8 ช.ม ให้ฉีดพ่นติดต่อกัน 10-15วัน หรือจนกว่าเหงื่อจะลดลง / หลังจากนั้นให้ฉีดพ่นสัปดาห์ละ2-3ครั้ง

3.เท้า

ฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณฝ่าเท้า แล้วรอให้แห้งสนิท ( หลีกเลี่ยงการเดินที่ชื้น หรือ ล้างเท้า หลังพ่น) ก่อนนอน ทิ้งไว้ 6-8 ช.ม ให้ฉีดพ่นติดต่อกัน 10-15วัน หรือ จนกว่าเหงื่อจะลดลง / หลังจากนั้นให้ฉีดพ่นสัปดาห์ละ 2-3ครั้ง
(ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะแต่ละบุคคล)