ข้อควรระวัง

1.หากมีการโกน ถอน แว๊ก ขนรักแร้ ให้เว้นการฉีดพ่น 48 ช.ม (อาจเกิดอาการไหม้ได้ แต่ไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้น อาการเหล่านี้จะค่อยๆหายไปเอง)
2.หากเกิดอาการคัน (อาจเกิดขึ้นเฉพาะบางคน)ห้ามเกาเด็ดขาด อาการคันสักพักจะหายไปเอง
3.ให้เก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง ห้ามโดนความร้อน เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพสเปรย์ลดลง
4.ห้ามใช้กับบริเวณใบหน้า
5.ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับสภาวะแต่ละบุคคล